O NAS

Strokovno pedagoško združenje – Pädagogische Fachvereinigung
Gabelsbergerstraße 5/2
9020 Celovec/Klagenfurt

S podporo Urada republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in urada avstrijskega zveznega kanclerja.
Mit Unterstützung des Amtes der Republik Slowenien für Slowenen im Ausland und des österreichischen Bundeskanzleramtes.

Thanks you!

Must see

Poimenuj živali – Dodeljevanje

Strokovno pedagoško združenjeAvtor igre: Danilo Katz Grafike © MAJORTOM za kvartet Stefana Lesjaka

Kje živijo živali – Dodeljevanje

Strokovno pedagoško združenjeAvtor igre: Danilo Katz Grafike © MAJORTOM za kvartet Stefana Lesjaka

Poišči imena živali – Križanka

Strokovno pedagoško združenjeAvtor igre: Danilo Katz Grafike © MAJORTOM za kvartet Stefana Lesjaka