Klikni na

Strokovno pedagoško združenje
Avtor igre: Danilo Katz
Glas: Timna Katz
Grafike: Danilo Katz