Strokovno pedagoško združenje
Avtor igre: Danilo Katz
Grafike © MAJORTOM za kvartet Stefana Lesjaka