Impresum
Strokovno pedagoško združenje
Pädagogische Fachvereinigung

Tarviser Straße 16
9020 Celovec/Klagenfurt
office@sova.at

Stran je namenjena učenkam in učencem, ki obiskujejo dvojezični pouk na avstrijskem Koroškem.
Die Web-Site ist für den zweisprachigen Unterricht an Kärntens Schulen konzipiert.

Spletno stran so podprli|Unterstützt von:
Republika Slovenija - Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ministrstvo za kulturo RS

Bundeskanzleramt

Ideja in realizacija:
Danilo Katz
Stefan Logar
LoKa Creatif Prod´s