Križanka "Sadje in zelenjava"

Reši križanko. Klikni na številko v križanki in vtipkaj pravilno besedo.
Nato klikni na "preveri".
Če potrebuješ pomoč, klikni na "pomoč".

             1    
          2       
   3              
4           5        
               
     6     7      8     
               
               
               
           9      
10